Velkommen til foresattportalen for barnehage og SFO.

Ny søknad
For å sende inn søknad om plass vel du Barnehage eller SFO i menyen over. Du treng ikkje å logge inn for å søkje om plass, men du må ha e-post, mobilnummer og fødselsnummer eller D-nummer.
Det samme gjeld ved søknad om overflytting til annan barnehage.

Innlogging

Innlogging skjer med ID-porten(MinID/BankID)

Endre/fjerne søknad
For å endre eller fjerne ein søknad må du vere innlogga.

Endre plass / Seie opp
For å endre plass eller seie opp ein plass, må du vere innlogga.